PŮJČOVNÍ  DEN:  

ÚTERÝ  16.30 - 18.30 hodin

 

Výtvarné dílny, literární čajovny a jiné akce se konají nepravidelně v úterý od 16.30 hodin,

termíny konání jsou zveřejňovány průběžně v záložce Aktuality.