PŮJČOVNÍ  DEN:  

STŘEDA 17.00 - 19.00 hodin

 

Termíny akcí (výtvarné dílny, literární čajovny, besedy aj.) se konají v této době,

akce jsou zveřejňovány průběžně v záložce Aktuality.